شرایط و قوانین

در صورت عدم امکان ارسال کالا،مبلغ آن به طور کامل برگشت خواهد خورد.قبل از ارسال کالا با شما حتما هماهنگی لازم به صورت تلفنی ،برقرار خواهد شد.

جهت انتقال هر گونه شکایت ، پیشنهاد و انتقادی با ما تماس بگیرید.

09127698675