سلام. با توجه به اینکه قوانین پست تغییر کرده و بسته های بالای 5 کیلو بایستی حتما با پیشتاز ارسال بشه، سه طریق تیپاکس، اتوبوسرانی و باربری فراهم شد.

برای این موضوع، ما بسته ها رو بایستی پیک کنیم و چون کارخانه در خارج از شهر هست، در گذشته علی الحساب 20 هزار تومان هزینه ی پیک دریافت میشود(با فرض اینکه در آن روز فقط بسته ی شما به دست پیک داده شود)اما اگر در آن روز تعداد بسته ها بیشتر از یکی شد، هزینه را تقسیم و باقی رو به عنوان پیش کرایه یا کد تخفیف برای مشتری لحاظ می کردیم.

بعد از آزمون و خطا و گرفتن فیدبک های اولیه، کرایه ی پیک شهری را 5000 تومان شد و باقی هزینه ها به صورت پس کرایه به عهده ی مشتری است.

لطفا برای بسته هایی که حاوی شکستنی هستند، باربری را انتخاب نکنید.

باربری ها و اتوبوسرانی ها قیمت های ثابتی نداشته و پس کرایه قابل تخمین زدن نیست.لطفا در انتخاب گزینه ها دقت کافی را داشته باشید.

لطفا در فوتر، قسمت تحویل رو مطالعه یا اینجا کلیک کنید.