توجه توجه:با توجه به مشکلات اخیر بانکی، در صورتی که موفق به پرداخت با درگاه بانک پاسارگاد نشدید، از طریق  گزینه ی واریز به حساب و طبق دستورالعمل واریز به حساب که در صفحه ی تسویه حساب درج میشود، سفارش خود را نهایی کنید.