منو
سبد خرید

اطلاعات تحویل

آماده سازی و ارسال بسته ها یک تا دو روز کاری پس از در نوبت ارسال قرار گرفتن سفارشات انجام میشود.

بسته های شما در ماهکس و پست بیمه شده اند، اگر به جعبه ضربه ای وارد شده بود، قبل از امضا کردن و تحویل گرفتن جعبه را باز کنید و داخل جعبه را بررسی کنید.اگر مشکلی وجود داشت تحویل نگرفته و بخواهید آسیب یا مفقودی را صورت جلسه کنند.

**حداقل** پس کرایه اتوبوس  (پسکرایه یعنی بعد از تحویل کرایه را پرداخت میکنید.) 50000 تومان است که در مقصد، 10 تا 30 درصد هزینه انبارداری به آن اضافه میشود.(در صورتی که بخواهید پیک بسته ی شما را تا منزل بیاورد، هزینه ی پیک نیز اضافه میشود).

بسته های ماهکس به صورت پسکرایه ارسال میشوند.

چگونه بسته ی خود را رهگیری کنیم؟

بعد از ارسال بسته شما، اطلاعات سفارش به روز رسانی شده و وضعیت سفارش به "حمل به پست" یا هر روش ارسال دیگری تغییر پیدا میکند همچنین کد رهگیری 24 رقمی پستی یا ماهکس در تاریخچه ی سفارشتان درج می شود. شما میتوانید در سایت زیر که مربوط به اداره ی پست است، بسته ی خود را رهگیری کنید.

سایت رهگیری بسته های پستی

لينك ويدئو آموزشي رهگيري مرسوله
سایت رهگیری بسته های ماهکس

در صورت ارسال با اتوبوس یا باربری، اسم شرکت حمل و نقل و شماره ی رسید شما در تاریخچه ی سفارش درج می شود.

توجه: فروش حضوري نداريم.