منو
سبد خرید

سبد خرید

توجه توجه!
طبق تجربه، **حداقل** پس کرایه اتوبوس 20000 تومان و برای کوچکترین بسته تیپاکس 12000 تومان است. برنامه ارسال با توجه به روزهای کاری و رسیدن تعداد سفارشات به حداقل نصاب: پست: پنج یا شش روز در هفته تیپاکس: سه یا چهار روز در هفته اتوبوس:ا غلب یک یا دو روز در هفته

سبد خرید شما خالی است!

اطلاعات تحویل