منو
سبد خرید

سبد خرید

**حداقل** پس کرایه اتوبوس 50000 تومان است و به مبلغ پسکرایه ۲۰ تا ۳۰ درصد انبارداری در مقصد اضافه میشود.
پسکرایه یعنی هنگام تحویل کرایه را پرداخت میکنید. در صورتی که بخواهید پیک بسته ی شما را تا درب منزل بیاورد، هزینه ی پیک جداگانه اضافه میشود. شهرهایی که از شهرکرد خط مستقیم اتوبوس یا باربری ندارند، در توضیحات روش حمل نوشته شده که ارسال با یک تغییر خط در تهران انجام میشود. برای ارسالی های باربری و اتوبوس محدودیت وزن وجود دارد زیرا در وزن های پایین ارسال با پست به صرفه تر است.
ماهکس، سرویس ارسال از طرف هواپیمایی ماهان
حداقل هزینه ارسال بار توسط ماهکس 50 هزار تومان است ولی هزینه ها برای بارهای سنگین تر با توجه به سرعت، کیفیت و خدمات پشتیبانی ماهکس، بسیار به صرفه تر از تیپاکس است .گزینه ماهکس تنها برای شهرهایی مرکز شهرستان ها فعال است.
بسته ها بیمه هستند، از سالم بودن جعبه و محتویات آن اطمینان حاصل کنید.
بسته های پستی و ماهکس بیمه شده اند، اگر جعبه نامتعارف یا ضربه خورده به دستتان رسید، قبل از امضا و تحویل آن را باز کرده و در صورتی که هیچکدام از اقلام قابل استفاده نبود، درخواست خسارت کنید.

سبد خرید شما خالی است!

اطلاعات تحویل