منو
سبد خرید

عمده فروشی محصولات سوپرمارکتی

عمده فروشی محصولات سوپرمارکتی

در این دسته بندی محصولات با کارتن به فروش میرسد.

مدل: کارتنی
این محصول در یک کارتن 15 عددی بسته بندی می شود. تخفیف ها به این شکل است:قیمت درج شده بر روی محصول : 26000 تومانقیمت کل این کارتن بدون تخفیف: 390000 تومانقیمت کل برای خرید 1 کارتن با احتساب 20% تخفیف: 312000 تومانقیمت کل برای خرید 2 کارتن با احتساب 25% تخفیف: 292500 تومانقیمت کل برای خرید بالای 3 کار..
312,000 تومان
سبوس برنج فرآوری شده به مالت 200 گرمی (20 عدد در کارتن) سبوس برنج فرآوری شده به مالت 200 گرمی (20 عدد در کارتن)
جدید به زودی شارژ میشود.
مدل: کارتنی
این محصول در یک کارتن 20 عددی بسته بندی می شود. تخفیف ها به این شکل است:قیمت درج شده بر روی محصول : 28000 تومانقیمت کل این کارتن بدون تخفیف: 560000 تومانقیمت کل برای خرید 1 کارتن با احتساب 20% تخفیف: 448000 تومانقیمت کل برای خرید 2 کارتن با احتساب 25% تخفیف: 420000 تومانقیمت کل برای خرید بالای 3 کار..
448,000 تومان
سبوس جو فرآوری شده به مالت 200 گرمی (20 عدد در کارتن) سبوس جو فرآوری شده به مالت 200 گرمی (20 عدد در کارتن)
جدید به زودی شارژ میشود.
مدل: کارتنی
این محصول در یک کارتن 20 عددی بسته بندی می شود. تخفیف ها به این شکل است:قیمت درج شده بر روی محصول : 28000 تومانقیمت کل این کارتن بدون تخفیف: 560000 تومانقیمت کل برای خرید 1 کارتن با احتساب 20% تخفیف: 448000 تومانقیمت کل برای خرید 2 کارتن با احتساب 25% تخفیف: 420000 تومانقیمت کل برای خرید بالای 3 کار..
448,000 تومان
سبوس گندم فرآوری شده به مالت 200 گرمی (20 عدد در کارتن) سبوس گندم فرآوری شده به مالت 200 گرمی (20 عدد در کارتن)
جدید به زودی شارژ میشود.
مدل: کارتنی
این محصول در یک کارتن 20 عددی بسته بندی می شود. تخفیف ها به این شکل است:قیمت درج شده بر روی محصول : 28000 تومانقیمت کل این کارتن بدون تخفیف: 560000 تومانقیمت کل برای خرید 1 کارتن با احتساب 20% تخفیف: 448000 تومانقیمت کل برای خرید 2 کارتن با احتساب 25% تخفیف: 420000 تومانقیمت کل برای خرید بالای 3 کار..
448,000 تومان
مدل: کارتنی
این محصول در یک کارتن 15 عددی بسته بندی می شود. تخفیف ها به این شکل است:قیمت درج شده بر روی محصول : 67000 تومانقیمت کل این کارتن بدون تخفیف: 1005000 تومانقیمت کل برای خرید 1 کارتن با احتساب 20% تخفیف: 804000 تومانقیمت کل برای خرید 2 کارتن با احتساب 25% تخفیف: 753750 تومانقیمت کل برای خرید بالای 3 کا..
804,000 تومان
مدل: کارتنی
این محصول در یک کارتن 15 عددی بسته بندی می شود. تخفیف ها به این شکل است:قیمت درج شده بر روی محصول : 77000 تومانقیمت کل این کارتن بدون تخفیف: 1155000 تومانقیمت کل برای خرید 1 کارتن با احتساب 20% تخفیف: 924000 تومانقیمت کل برای خرید 2 کارتن با احتساب 25% تخفیف: 866250 تومانقیمت کل برای خرید بالای 3 کا..
924,000 تومان
مدل: کارتنی
این محصول در یک کارتن 15 عددی بسته بندی می شود. تخفیف ها به این شکل است:قیمت درج شده بر روی محصول : 77000 تومانقیمت کل این کارتن بدون تخفیف: 1155000 تومانقیمت کل برای خرید 1 کارتن با احتساب 20% تخفیف: 924000 تومانقیمت کل برای خرید 2 کارتن با احتساب 25% تخفیف: 866250 تومانقیمت کل برای خرید بالای 3 کا..
924,000 تومان
مدل: کارتنی
این محصول در یک کارتن 15 عددی بسته بندی می شود. تخفیف ها به این شکل است:قیمت درج شده بر روی محصول : 65000 تومانقیمت کل این کارتن بدون تخفیف: 975000 تومانقیمت کل برای خرید 1 کارتن با احتساب 20% تخفیف: 780000 تومانقیمت کل برای خرید 2 کارتن با احتساب 25% تخفیف: 731250 تومانقیمت کل برای خرید بالای 3 کار..
780,000 تومان
مدل: کارتنی
این محصول در یک کارتن 15 عددی بسته بندی می شود. تخفیف ها به این شکل است:قیمت درج شده بر روی محصول : 49000 تومانقیمت کل این کارتن بدون تخفیف: 735000 تومانقیمت کل برای خرید 1 کارتن با احتساب 20% تخفیف: 588000 تومانقیمت کل برای خرید 2 کارتن با احتساب 25% تخفیف: 551250 تومانقیمت کل برای خرید بالای 3..
588,000 تومان
مدل: کارتنی
این محصول در یک کارتن 20 عددی بسته بندی می شود. تخفیف ها به این شکل است:قیمت درج شده بر روی محصول : 34000 تومانقیمت کل این کارتن بدون تخفیف: 680000 تومانقیمت کل برای خرید 1 کارتن با احتساب 20% تخفیف: 544000 تومانقیمت کل برای خرید 2 کارتن با احتساب 25% تخفیف: 510000 تومانقیمت کل برای خرید بالای 3 کار..
544,000 تومان
مدل: کارتنی
این محصول در یک کارتن 20 عددی بسته بندی می شود. تخفیف ها به این شکل است:قیمت درج شده بر روی محصول : 34000 تومانقیمت کل این کارتن بدون تخفیف: 680000 تومانقیمت کل برای خرید 1 کارتن با احتساب 20% تخفیف: 544000 تومانقیمت کل برای خرید 2 کارتن با احتساب 25% تخفیف: 510000 تومانقیمت کل برای خرید بالای 3 کار..
544,000 تومان
نمايش 1 تا 11 از 11 (1 صفحه)