منو
سبد خرید

عمده فروشی محصولات سوپرمارکتی

عمده فروشی محصولات سوپرمارکتی

در این دسته بندی محصولات با کارتن به فروش میرسد.

مدل: عمده فروشی
این محصول در یک کارتن 15 عددی بسته بندی می شود. تخفیف ها به این شکل است:قیمت درج شده بر روی محصول : 30000 تومانقیمت کل این کارتن بدون تخفیف: 450000 تومانقیمت کل برای خرید 1 کارتن با احتساب 20% تخفیف: 360000 تومانقیمت کل برای خرید 2 کارتن با احتساب 25% تخفیف: 337500 تومانقیمت کل برای خرید بالای 3 کار..
360,000 تومان
مدل: عمده فروشی
این محصول در یک کارتن 15 عددی بسته بندی می شود. تخفیف ها به این شکل است:قیمت درج شده بر روی محصول : 80000 تومانقیمت کل این کارتن بدون تخفیف: 1200000 تومانقیمت کل برای خرید 1 کارتن با احتساب 20% تخفیف: 960000 تومانقیمت کل برای خرید 2 کارتن با احتساب 25% تخفیف: 900000 تومانقیمت کل برای خرید بالای 3 کا..
960,000 تومان
مدل: عمده فروشی
این محصول در یک کارتن 15 عددی بسته بندی می شود. تخفیف ها به این شکل است:قیمت درج شده بر روی محصول : 90000 تومانقیمت کل این کارتن بدون تخفیف: 1350000 تومانقیمت کل برای خرید 1 کارتن با احتساب 20% تخفیف: 1080000 تومانقیمت کل برای خرید 2 کارتن با احتساب 25% تخفیف: 1012500 تومانقیمت کل برای خرید بالای 3 ..
1,080,000 تومان
مدل: عمده فروشی
این محصول در یک کارتن 15 عددی بسته بندی می شود. تخفیف ها به این شکل است:قیمت درج شده بر روی محصول : 90000 تومانقیمت کل این کارتن بدون تخفیف: 1350000 تومانقیمت کل برای خرید 1 کارتن با احتساب 20% تخفیف: 1080000 تومانقیمت کل برای خرید 2 کارتن با احتساب 25% تخفیف: 1012500 تومانقیمت کل برای خرید بالای 3 ..
1,080,000 تومان
مدل: عمده فروشی
این محصول در یک کارتن 15 عددی بسته بندی می شود. تخفیف ها به این شکل است:قیمت درج شده بر روی محصول : 84000 تومانقیمت کل این کارتن بدون تخفیف: 1260000 تومانقیمت کل برای خرید 1 کارتن با احتساب 20% تخفیف: 1008000 تومانقیمت کل برای خرید 2 کارتن با احتساب 25% تخفیف: 945000 تومانقیمت کل برای خرید بالای 3 ک..
1,008,000 تومان
پودر عصاره مالت جو به مالت 130 گرمی (15 عدد در کارتن) پودر عصاره مالت جو به مالت 130 گرمی (15 عدد در کارتن)
جدید ناموجود
مدل: عمده فروشی
این محصول در یک کارتن 15 عددی بسته بندی می شود. تخفیف ها به این شکل است:قیمت درج شده بر روی محصول : 70000 تومانقیمت کل این کارتن بدون تخفیف: 1050000 تومانقیمت کل برای خرید 1 کارتن با احتساب 20% تخفیف: 840000 تومانقیمت کل برای خرید 2 کارتن با احتساب 25% تخفیف:  787500 تومانقیمت کل برای خرید با..
840,000 تومان
مدل: عمده فروشی
این محصول در یک کارتن 20 عددی بسته بندی می شود. تخفیف ها به این شکل است:قیمت درج شده بر روی محصول : 40000 تومانقیمت کل این کارتن بدون تخفیف: 800000 تومانقیمت کل برای خرید 1 کارتن با احتساب 20% تخفیف: 640000 تومانقیمت کل برای خرید 2 کارتن با احتساب 25% تخفیف: 600000 تومانقیمت کل برای خرید بالای 3 کار..
640,000 تومان
مدل: عمده فروشی
این محصول در یک کارتن 20 عددی بسته بندی می شود. تخفیف ها به این شکل است:قیمت درج شده بر روی محصول : 34000 تومانقیمت کل این کارتن بدون تخفیف: 680000 تومانقیمت کل برای خرید 1 کارتن با احتساب 20% تخفیف: 544000 تومانقیمت کل برای خرید 2 کارتن با احتساب 25% تخفیف: 510000 تومانقیمت کل برای خرید بالای 3 کار..
544,000 تومان
نمايش 1 تا 8 از 8 (1 صفحه)