منو
سبد خرید

عمده فروشی محصولات سوپرمارکتی

در این دسته بندی محصولات با کارتن به فروش میرسد.

مدل: کارتنی
این محصول در یک کارتن 15 عددی بسته بندی می شود. تخفیف ها به این شکل است:قیمت هر عدد برای مصرف کننده : 15432 تومانقیمت هر عدد برای خرید 1 کارتن: 16800 تومان و قیمت کل کارتن: 252000 تومانقیمت هر عدد برای خرید 2 کارتن: 15600 تومان و قیمت کل کارتن: 234000 تومانقیمت هر عدد برای خرید بالای 3 کارتن: 14400 ..
252,000 تومان
مدل: کارتنی
این محصول در یک کارتن 20 عددی بسته بندی می شود. تخفیف ها به این شکل است:قیمت درج شده بر روی محصول : 28000 تومانقیمت کل این کارتن بدون تخفیف: 560000 تومانقیمت کل برای خرید 1 کارتن با احتساب 20% تخفیف: 448000 تومانقیمت کل برای خرید 2 کارتن با احتساب 25% تخفیف: 420000 تومانقیمت کل برای خرید بالای 3 کار..
448,000 تومان
مدل: کارتنی
این محصول در یک کارتن 20 عددی بسته بندی می شود. تخفیف ها به این شکل است:قیمت درج شده بر روی محصول : 28000 تومانقیمت کل این کارتن بدون تخفیف: 560000 تومانقیمت کل برای خرید 1 کارتن با احتساب 20% تخفیف: 448000 تومانقیمت کل برای خرید 2 کارتن با احتساب 25% تخفیف: 420000 تومانقیمت کل برای خرید بالای 3 کار..
448,000 تومان
مدل: کارتنی
این محصول در یک کارتن 20 عددی بسته بندی می شود. تخفیف ها به این شکل است:قیمت درج شده بر روی محصول : 28000 تومانقیمت کل این کارتن بدون تخفیف: 560000 تومانقیمت کل برای خرید 1 کارتن با احتساب 20% تخفیف: 448000 تومانقیمت کل برای خرید 2 کارتن با احتساب 25% تخفیف: 420000 تومانقیمت کل برای خرید بالای 3 کار..
448,000 تومان
مدل: کارتنی
این محصول در یک کارتن 15 عددی بسته بندی می شود. تخفیف ها به این شکل است:قیمت درج شده بر روی محصول : 67000 تومانقیمت کل این کارتن بدون تخفیف: 1005000 تومانقیمت کل برای خرید 1 کارتن با احتساب 20% تخفیف: 804000 تومانقیمت کل برای خرید 2 کارتن با احتساب 25% تخفیف: 753750 تومانقیمت کل برای خرید بالای 3 کا..
804,000 تومان
عصاره مالت جو شکلاتی به مالت 400 گرمی (15 عدد در کارتن) عصاره مالت جو شکلاتی به مالت 400 گرمی (15 عدد در کارتن)
جدید به زودی شارژ میشود.
مدل: کارتنی
این محصول در یک کارتن 15 عددی بسته بندی می شود. تخفیف ها به این شکل است:قیمت هر عدد برای مصرف کننده : 44750 تومانقیمت هر عدد برای خرید 1 یا 2 کارتن: 39880 تومان و قیمت کل کارتن: 598200 تومانقیمت هر عدد برای خرید بالای 3 کارتن: 34800 تومان و قیمت کل کارتن: 522000 تومانارسال به صورت پستی و رایگان درب ..
598,200 تومان
عصاره مالت جو کنجد و عسل به مالت 400 گرمی (15 عدد در کارتن) عصاره مالت جو کنجد و عسل به مالت 400 گرمی (15 عدد در کارتن)
جدید به زودی شارژ میشود.
مدل: کارتنی
این محصول در یک کارتن 15 عددی بسته بندی می شود. تخفیف ها به این شکل است:قیمت هر عدد برای مصرف کننده : 44750 تومانقیمت هر عدد برای خرید 1 یا 2 کارتن: 39880 تومان و قیمت کل کارتن: 598200 تومانقیمت هر عدد برای خرید بالای 3 کارتن: 34800 تومان و قیمت کل کارتن: 522000 تومانارسال به صورت پستی و رایگان درب ..
598,200 تومان
مدل: کارتنی
این محصول در یک کارتن 15 عددی بسته بندی می شود. تخفیف ها به این شکل است:قیمت هر عدد برای مصرف کننده : 36265 تومانقیمت هر عدد برای خرید 1 کارتن: 39480 تومان و قیمت کل کارتن: 592200 تومانقیمت هر عدد برای خرید 2 کارتن: 36660 تومان و قیمت کل کارتن: 549900 تومانقیمت هر عدد برای خرید بالای 3 کارتن: 33840 ..
592,200 تومان
مدل: کارتنی
این محصول در یک کارتن 15 عددی بسته بندی می شود. تخفیف ها به این شکل است:قیمت درج شده بر روی محصول : 49000 تومانقیمت کل این کارتن بدون تخفیف: 735000 تومانقیمت کل برای خرید 1 کارتن با احتساب 20% تخفیف: 588000 تومانقیمت کل برای خرید 2 کارتن با احتساب 25% تخفیف: 551250 تومانقیمت کل برای خرید بالای 3..
588,000 تومان
مدل: کارتنی
این محصول در یک کارتن 20 عددی بسته بندی می شود. تخفیف ها به این شکل است:قیمت درج شده بر روی محصول : 28000 تومانقیمت کل این کارتن بدون تخفیف: 560000 تومانقیمت کل برای خرید 1 کارتن با احتساب 20% تخفیف: 448000 تومانقیمت کل برای خرید 2 کارتن با احتساب 25% تخفیف: 420000 تومانقیمت کل برای خرید بالای 3 کار..
448,000 تومان
نمايش 1 تا 10 از 10 (1 صفحه)