چجوري ماءالشعير رو بدون تخمير گازدار كنيم؟(ماءالشعير بدون الكل گازدار)

بعد از پختن هر كيت، ١٩ ليتر ماءالشعير بدون گاز خواهيد داشت كه غلظت نسبتا بالايي دارد، طبق توضيحاتي كه در دستور پخت كيت ها نوشتيم، بعد از اتمام پخت با اضافه كردن آب، غلظت رو به مقداري كه دوست داريد ميتونيد در بياريد.

يك روش آماتور و خيلي ساده براي گازدار كردن اين ماءالشعير غليظ اين است كه حين سرو، با آب سودا(آب گازدار بسته بندي شده كه در سوپرماركت ها هم موجود هست)ماءالشعير رو سرو كنيد.

توجه داشته باشيد كه ماءالشعير را بعد از پخت بايد در يخچال نگهداريد و خارج از يخچال ترش ميشود.

همچنين ميتوانيد به نسبت هاي مساوي كيت را تقسيم كرده و در حجم هاي كوچكتر پخت كنيد تا ماءالشعير تازه تري داشته باشيد.

همچنين ميتوانيد دستگاه سوداساز يا نوشابه ساز خانگي را خريداري كنيد و آب سودا رو خودتون تهيه كنيد.

روش حرفه اي: استفاده از كگ هست كه توضيحاتش از اين بحث خارج هست و بعدا بهش اشاره ميكنيم.