ورکشاپ نان در اصفهان، فرصتی بود تا از مدرسین این ورکشاپ دعوت کنیم که به جمع ما آمده و از کارخانه بازدید کنند.این جمع از دوستان که با محوریت سه مدرس نان سرکار خانم مرجان خلیل پور و آقایان سینا صفوی و سجاد صدیقی حضورفرما شده بودند، بعد از بازدید از بخش های مختلف، ویدئو زیر را تهیه کردند و در صفحات خود نشر دادند. در این بازدید تصمیماتی برای ساخت محصولات جدید برای نان پزی خانگی اتخاذ شد و اساتید نظر و پیشنهادات خود را در خصوص محصولات به مالت به مدیران مجموعه انتقال دادند.

خوشحالیم که یک روز خوب را در کنار این عزیزان رقم زدیم.